โปรเน็ตรายวัน AIS 29 บาท พร้อมประกันภัย Covid19

      ปิดความเห็น บน โปรเน็ตรายวัน AIS 29 บาท พร้อมประกันภัย Covid19

โปรเน็ตรายวัน AIS 29 บาท พร้อมประกันภัย Covid19 , โปรใหม่สำหรับลูกค้า AIS ระบบเติมเงินวันทูคอล แบบใช้งานได้ 1 วัน หรือ 24 ชม. ได้เน็ตความเร็วสูงสุด คิดตามปริมาณเน็ตใช้งานได้ 1GB พร้อมประกันภัย Covid 19 จากบริษัท ทิพยประกันภัยนาน 30 วัน ติดมาให้เลยในแพ็ก อุ่นใจไว้มีค่ารักษาพยาบาลให้ 10,000 บาท แต่จริง ๆ ก็ไม่อยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนใช้สิทธินี้เลยครับ 🙁


โปรเน็ตรายวัน AIS 29 บาท พร้อมประกันภัย Covid19

โปรเน็ตรายวัน AIS 29 บาท พร้อมประกันภัย Covid19

โปรเน็ต AIS 1GB 29 บาท พร้อมประกันภัย Covid19
ได้เน็ตเร็วเต็มสปีด AIS ปริมาณ 1 GB ระยะเวลาใช้งาน 24 ชม.
ราคารวมภาษี 31.03 บาท ต่อครั้ง
สมัครกด *777*930*461427# โทร


รายละเอียดแพ็กเกจ :
– ได้เน็ตเร็วเต็มสปีด AIS ประมาณ 1 GB ระยะเวลาใช้งาน 24 ชม.
– ใด้ประกันภัยคุ้มครองผู้ติดเชื้อ Covid19 ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บ. เสียชีวิต 100,000 บ. จากทิพยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เริ่มนับ 0.01 น. ถัดจากวันสมัคร ( * เบอร์ที่ซื้อแพ็กเกจต้องลงทะเบียนตรงบัตรของเรานะครับ )
– โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1736 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
– ลูกค้า AIS ระบบเติมเงินวันทูคอล กดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 2563 เท่านั้น


เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง :

 ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินและระยะเวลาเอาประกันภัย
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))*  100,000 บาท
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))  10,000 บาท
 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (สูงสุด 90 วัน)
 คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์ อายุ 1 ปี – 99 ปี ณ วันที่สมัครแพ็กเกจ

โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1736 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

1. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่จดทะเบียนหรือแสดงตนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 99 ปีเท่านั้น และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย

2. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

3. สมัครแพ็กเกจ เหมา เหมา อินเทอร์เน็ต ราคา 29 บาท ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

4. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ระยะเวลา 30 วัน โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็จเกจ เวลา 00.01 น.

5. ผู้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีชื่อลงทะเบียนแสดงตนใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าเอไอเอส 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เลขหมายเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเมื่อซื้อแพ็กเกจเหมาเหมาเพิ่มเติมสำหรับเลขหมายนั้น สูงสุดไม่เกิน 90 วัน และจำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท รวมทุกช่องทางที่รับประกันโดยบริษัทฯ

7.ลูกค้าเอไอเอสที่เป็นชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ด้วย

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น และในกรณีลูกค้าปิดเบอร์หรือย้ายค่ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.การกด USSD สมัครแพ็กเกจนี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน

10.เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียด


เพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่
http://www.ais.co.th/maomaointernet/covid19/