โทรฟรี AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย ไม่อั้น

โทรฟรี AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย แพกเกจเน้นโทร แบบเหมาโทรได้ทั้งในเครือ AIS และนอกเครือ เฉพาะลูกค้าแบบเติมเงิน วันทูคอล เลือกสมัครได้ในราคาเริ่มต้น 7 บาท แบบเหมาเฉลี่ย โทรเพียงนาทีละ 50 สต. เท่านั้น

โทรฟรี AIS โทรทุกค่าย

โทรไม่อั้น 5.00-17.00

โทรทุกค่าย-กลางวัน

เน้นโทรช่วง 5.00-17.00 น. , โทรได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
ราคารวม vat 20.33 บ. | กด*777*231*461427# โทร

1

วัน

19

บาท

โทรครั้งละ 1 บาท

โทรทุกค่ายครั้งละ 1 บาท

ยกเว้นช่วง 18.00-22.00 น. , โทรครั้งละไม่เกิน 30 นาที , ราคารวม vat 9.63 บ. | กด*777*222*461427# โทร

1

วัน

9

บาท

โทรนาทีละ 25 สต.

โทรนาทีละ 25 สต.

โทรได้ทุกค่าย นาทีละ 25 สต. ช่วง 5.00-17.00 น. ( นอกช่วง 0.99 บาท/นาที ) ราคารวม vat 7.49 บ. | กด*777*219*461427# โทร

1

วัน

7

บาท

เงื่อนไข แพกเกจ :
เป็นแพกเกจเสริมโทรทุกค่าย แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งโทร , โทรได้ ทุกเครือข่าย ครั้งละไม่เกิน 30 นาที ให้วางสายแล้วโทรใหม่ , โทรเกิน 30 นาที หรือ นอกช่วงเวลา คิด 0.75 บาท/นาที , เฉพาะ โปรนาทีละ 25 สต. โทรได้ต่อเนื่องไม่จำกัด , ตัดโปรเวลา 24.00 น. ของวันที่สมัคร

โทรทุกค่าย 1 วัน

เหมา นาที โทรได้ทุกค่าย 24 ชม.

โทรทุกค่าย 14 นาที

* โทรได้ 14 นาที ภายใน 24 ชม.
ราคารวม vat 7.49 บ. | กด*777*218*461427# โทร

24

ชม.

7

บาท

โทรทุกค่าย 18 นาที

* โทรได้ 18 นาที ภายใน 24 ชม.
ราคารวม vat 9.63 บ. | กด*777*8*461427# โทร

24

ชม.

9

บาท

โทรทุกค่าย 60 นาที

* โทรได้ 60 นาที ภายใน 24 ชม.
ราคารวม vat 20.33 บ. | กด*777*244*461427# โทร

24

ชม.

19

บาท

โทรทุกค่าย 100 นาที ***

* โทรได้ 100 นาที ภายใน 24 ชม.
ราคารวม vat 21.4 บ. | กด*777*246*461427# โทร

24

ชม.

20

บาท

เหมา นาที โทรได้ทุกค่าย 2 วัน

โทรทุกค่าย 30 นาที

* โทรได้ 30 นาที ภายใน 2 วัน
ราคารวม vat 21.40 บ. | กด*777*20*461427# โทร

2

วัน

20

บาท

เหมา นาที โทรได้ทุกค่าย 5 วัน

36 นาที + เพิ่มวันใช้งาน

* โทรได้ 36 นาที + ได้วันเพิ่ม 30 วัน
ราคารวม vat 32.10 บ. | กด*777*30*461427# โทร

5

วัน

30

บาท

โทรทุกค่าย 60 นาที

* โทรได้ 60 นาที ภายใน 5 วัน
ราคารวม vat 41.73 บ. | กด*777*21*461427# โทร

5

วัน

39

บาท

เงื่อนไข แพกเกจ เหมานาที :
เป็นแพกเกจเสริมโทรทุกค่าย คิดเป็นนาที ตามจำนวนที่ซื้อ , โทรได้ ทุกเครือข่าย โทรได้ต่อเนื่องไม่จำกัด ช่วงโทร , ตัดโปรเวลา 24.00 น. ของวันที่สมัคร ( เฉพาะโปรแบบ 1 วัน จะใช้งานได้ 24 ชม. นับจากเวลาที่กดสมัคร )

โทรทุกค่าย 7 วัน

เหมา นาทีโทร 7 วัน

โทรทุกค่าย 210 นาที

* แบ่งโทรวันละ 30 นาที นาน 7 วัน
ราคารวม vat 84.53 บ. | กด*777*4538*461427# โทร

7

วัน

79

บาท

โทรทุกค่าย 420 นาที

* แบ่งโทร วันละ 60 นาที นาน 7 วัน
ราคารวม vat 159.43 บ. | กด*777*4541*461427# โทร

7

วัน

149

บาท

เหมา นาทีโทร 10 วัน

โทรทุกค่าย 120 นาที

* โทรได้ 120 นาที ภายใน 10 วัน
ราคารวม vat 80.25 บ. | กด*777*26*461427# โทร

10

วัน

75

บาท

เงื่อนไข แพกเกจ เหมานาที :
เป็นแพกเกจเสริมโทรทุกค่าย คิดเป็นนาที ตามจำนวนที่ซื้อ , โทรได้ ทุกเครือข่าย โทรได้ต่อเนื่องไม่จำกัด ช่วงโทร , โทรได้จนครบตามวันที่กำหนด โดยจะตัดโปรเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย , หากโทรครบ นาที ก่อนก็สามารถกดสมัครต่อได้เลย ไม่ต้องรอครบวัน

โทรทุกค่าย 15 วัน

เหมา นาทีโทร 15 วัน

โทรทุกค่าย 450 นาที

* แบ่งโทรวันละ 30 นาที นาน 15 วัน
ราคารวม vat 127.33 บ. | กด*777*4539*461427# โทร

15

วัน

119

บาท

โทรทุกค่าย 900 นาที

* แบ่งโทรได้ วันละ 60 นาที นาน 15 วัน
ราคารวม vat 245.03 บ. | กด*777*4542*461427# โทร

15

วัน

229

บาท

เหมา นาทีโทร 20 วัน

โทรทุกค่าย 240 นาที

* โทรได้ 240 นาที ภายใน 20 วัน
ราคารวม vat 160.50 บ. | กด*777*23*461427# โทร

20

วัน

150

บาท

เงื่อนไข แพกเกจ เหมานาที :
เป็นแพกเกจเสริมโทรทุกค่าย คิดเป็นนาที ตามจำนวนที่ซื้อ , โทรได้ ทุกเครือข่าย โทรได้ต่อเนื่องไม่จำกัด ช่วงโทร , โทรได้จนครบตามวันที่กำหนด โดยจะตัดโปรเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย , หากโทรครบ นาที ก่อนก็สามารถกดสมัครต่อได้เลย ไม่ต้องรอครบวัน

โทรทุกค่าย 30 วัน

เหมา นาทีโทร 30 วัน

โทรทุกค่าย 900 นาที

* แบ่งโทรวันละ 30 นาที นาน 30 วัน
ราคารวม vat 212.93 บ. | กด*777*4540*461427# โทร

30

วัน

199

บาท

โทรทุกค่าย 480 นาที

* โทรได้ 480 นาที ใน 30 วัน
ราคารวม vat 321 บ. | กด*777*24*461427# โทร

30

วัน

300

บาท

โทรทุกค่าย 1800 นาที

* แบ่งโทรวันละ 60 นาที นาน 30 วัน
ราคารวม vat 394.83 บ. | กด*777*4543*461427# โทร

30

วัน

369

บาท

เงื่อนไข แพกเกจ เหมานาที :
เป็นแพกเกจเสริมโทรทุกค่าย คิดเป็นนาที ตามจำนวนที่ซื้อ , โทรได้ ทุกเครือข่าย โทรได้ต่อเนื่องไม่จำกัด ช่วงโทร , โทรได้จนครบตามวันที่กำหนด โดยจะตัดโปรเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย , หากโทรครบ นาที ก่อนก็สามารถกดสมัครต่อได้เลย ไม่ต้องรอครบวัน

  • ลูกค้าสามารถสมัครได้เอง โดยกดรหัสและโทรออก ผ่านระบบอัตโนมัติ โดยระบบจะหักค่าสมัครจากยอดเงินคง
  • สามารถเช็กจำนวนนาทีคงเหลือได้ โดยกด *121*1# (ไม่เสียค่าบริการ)
  • ลูกค้าสามารถสมัครบริการเหมาเหมา นาที ได้มากกว่า 1 แพ็กเกจ โดยระบบตัดแพ็กที่จะหมดอายุการใช้งานก่อน
  • การสมัครใช้บริการเหมาเหมาไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม ยกเว้นแพ็กเกจ 30 บาท จะได้รับวันใช้งานเพิ่ม 30 วัน
  • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง